اخبار

بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 99-98

گروه منتخب هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان به منظور بهبود و استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، از نحوه برگزاری امتحانات پ...

ادامه مطلب
تصویر خبر

بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 99-98

بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 99-98 موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هیرکانیا...

ادامه مطلب
تصویر خبر

بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از مرکز علمی -کاربردی فرماندهی انتظامی استان گلستان

هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان از مرکز علمی- کاربردی فرماندهی انتظامی استان گلستان در روز چهارشنبه مورخه 98/10/18 بازدید به عمل آورد . در ...

ادامه مطلب
تصویر خبر
مشاهده همه خبرها

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |