بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


هیات نظارت استان در روز یکشنبه مورخ 98/4/23 از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید نمودند.

تاریخ بروزرسانی خبر : 05 مرداد 1398 - 10:28

کلمات کلیدی : lمرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی +هیات نظارت و ارزیابی استان گلستان

تعداد بازدید : 50 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |