بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از مرکز پژوهشی مهندسی مخاطرات طبیعی و امنیت غذایی


هیات نظارت استان در روز دوشنبه مورخه 98/4/24 از مرکز پژوهشی مهندسی مخاطرات طبیعی و امنیت غذایی دانش اندیش بازدید به عمل آورد.این مرکز در سال 92 موافقت اصولی و در سال 97 موافقت قطعی خود را از شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی اخذ نموده است. حوزه اصلی فعالیت این مرکز کشاورزی و مهندسی فناوری می باشد.

تاریخ بروزرسانی خبر : 06 مرداد 1398 - 08:57

کلمات کلیدی : موسسات پژوهشی گلستان +هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گلستان

تعداد بازدید : 71 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |