بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران چمران گرگان


بازدید ادواری هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان ازآموزشکده فنی و حرفه ای پسران چمران گرگان در روز دوشنبه مورخه 98/7/8 انجام شد. درابتدای این بازدید نشست مشترک با مدیران آموزشکده به منظور تبادل نظر و بررسی موارد نقص بازدید سال گذشته برگزار گردید. در ادامه تیم بازدید کننده بازدید میدانی از فضای کالبدی شامل؛ کلاسها، آزمایشگاهها، کارگاه ها، کتابخانه ونمازخانه به عمل آوردند. سپس بررسی پرونده های آموزشی دانشجویان، پرسنل اداری و اعضای هیات علمی دانشگاه انجام گردید.

تاریخ بروزرسانی خبر : 10 مهر 1398 - 14:15

کلمات کلیدی : هیات نظارت و ارزیابی استان گلستان+دانشکده فنی و حرفه ای چمران

تعداد بازدید : 75 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |