بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از دانشکده تربیت دبیر امام علی (ع) کردکوی


هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان از دانشکده تربیت دبیر امام علی (ع) کردکوی در روز سه شنبه مورخ 98/7/9 بازدید به عمل آورد . در ابتدای این بازدید نشست مشترکی بین مدیران دانشکده و اعضای هیات بازدید کننده برگزار شد. در ادامه از کلیه امکانات و تجهیزات دانشکده بازدید و پرونده های آموزشی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.

تاریخ بروزرسانی خبر : 10 مهر 1398 - 14:33

کلمات کلیدی : هیات نظارت و ارزیابی استان گلستان+دانشکده امام علی (ع) کردکوی

تعداد بازدید : 60 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |