بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از مرکز علمی -کاربردی جهاد دانشگاهی گرگان


بازدید ادواری هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان ازمرکزعلمی- کاربردی جهاد دانشگاهی گرگان در روز سه شنبه مورخه 98/7/23 انجام شد. درابتدای این بازدید نشست مشترک با مسئولین مرکزبه منظور تبادل نظر و بررسی موارد نقص بازدید سال گذشته برگزار گردید. در ادامه تیم بازدید کننده از فضای کالبدی شامل؛ کلاسها،کتابخانه ونمازخانه بازدید به عمل آوردند. سپس بررسی پرونده های آموزشی دانشجویان، پرسنل اداری و مدرسان انجام گردید.

تاریخ بروزرسانی خبر : 18 آبان 1398 - 09:19

کلمات کلیدی : هیات نظارت و ارزیابی +مرکز علمی -کاربردی جهاد دانشگاهی

تعداد بازدید : 7 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |