بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از مرکز علمی -کاربردی گرگان 1


هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان در روز دوشنبه مورخه 98/7/29  از مرکز علمی - کاربردی گرگان 1 بازدید نمود.

تاریخ بروزرسانی خبر : 18 آبان 1398 - 09:44

کلمات کلیدی : دبیرخانه نظارت،ارزیابی استان گلستان + مرکز علمی - کاربردی گرگان 1

تعداد بازدید : 5 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |