بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از مرکز علمی -کاربردی گرگان 2


هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان در روز سه شنبه مورخه 98/7/30 از مرکز علمی - کاربردی گرگان 2 بازدید نمود.

تاریخ بروزرسانی خبر : 18 آبان 1398 - 09:50

کلمات کلیدی : دبیرخانه نظارت،ارزیابی استان گلستان + مرکز علمی - کاربردی گرگان 2

تعداد بازدید : 11 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |