بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از مرکز علمی -کاربردی شرکت پیشگامان علوم و فنون نوین گلستان


هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استان از مرکز علمی- کاربردی شرکت پیشگامان علوم وفنون نوین گلستان در روز سه شنبه مورخه 98/8/21 بازدید به عمل آورد . در ابتدای این بازدید نشست مشترکی بین مسئولین مرکز و اعضای هیات بازدید کننده برگزار شد. در ادامه از کلیه امکانات، تجهیزات مرکز بازدید و پرونده های مدرسان و دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.

تاریخ بروزرسانی خبر : 26 آبان 1398 - 10:59

کلمات کلیدی : دبیرخانه نظارت،ارزیابی استان گلستان + مرکز علمی - کاربردی پیشگامان علوم و فنون

تعداد بازدید : 29 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |