بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از مرکز علمی -کاربردی دادگستری گلستان


هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استان از مرکز علمی-کاربردی دادگستری گلستان در روز چهارشنبه مورخه 98/8/22 بازدید به عمل آورد . در ابتدای این بازدید نشست مشترکی بین مسئولین مرکز و اعضای هیات بازدید کننده برگزار شد. در ادامه از کلیه امکانات، تجهیزات مرکز بازدید و پرونده های مدرسان و دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.

تاریخ بروزرسانی خبر : 26 آبان 1398 - 11:15

کلمات کلیدی : دبیرخانه نظارت،ارزیابی استان گلستان + مرکز علمی - کاربردی دادگستری

تعداد بازدید : 47 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |