آغاز بازدیدهای ادواری از موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی استان


در راستای استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی در استان گلستان از مورخه 98/8/29 بازدید از موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی آغاز گردید.

تاریخ بروزرسانی خبر : 06 آذر 1398 - 13:49

کلمات کلیدی : دبیرخانه نظارت،ارزیابی استان گلستان + موسسات غیر انتفاعی گلستان

تعداد بازدید : 16 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |