بازدید هیات نظارت از موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی میلاد گلستان مینودشت


بازدید هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان از موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میلاد گلستان مینودشت در روز چهارشنبه مورخه 98/8/29 انجام شد. درابتدای این بازدید نشست مشترک با مسئولین موسسه به منظور تبادل نظر و بررسی موارد نقص بازدید سال گذشته برگزار گردید. در ادامه تیم بازدید کننده از فضای کالبدی شامل؛ کلاسها،کتابخانه ونمازخانه بازدید به عمل آوردند. سپس بررسی پرونده های آموزشی دانشجویان، پرسنل اداری و مدرسان انجام گردید.

تاریخ بروزرسانی خبر : 06 آذر 1398 - 13:57

کلمات کلیدی : دبیرخانه نظارت،ارزیابی استان گلستان + موسسه غیر انتفاعی میلاد گلستان

تعداد بازدید : 125 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |