بازدید هیات نظارت از موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی ساعی گرگان


هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان در روز سه شنبه مورخه 98/9/5 از موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ساعی گرگان بازدید نمود.

تاریخ بروزرسانی خبر : 06 آذر 1398 - 14:33

کلمات کلیدی : دبیرخانه نظارت،ارزیابی استان گلستان + موسسه غیر انتفاعی ساعی گرگان

تعداد بازدید : 58 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |