بازدید هیات نظارت از فضای جدید موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی کمیل کردکوی


هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان در روز چهارشنبه ششم آذرماه سال جاری از فضای جدید موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کمیل کردکوی بازدید به عمل آورد.در ادامه امکانات، تجهیزات و پرونده های آموزشی دانشجویان، پرسنل اداری و مدرسان مورد بررسی قرار گرفت.

تاریخ بروزرسانی خبر : 16 آذر 1398 - 09:28

کلمات کلیدی : دبیرخانه نظارت،ارزیابی استان گلستان + موسسات غیر انتفاعی کمیل کردکوی

تعداد بازدید : 12 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |