بازدید هیات نظارت از موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی حکیم جرجانی گرگان


بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان از موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم جرجانی گرگان در روز دوشنبه مورخه 98/9/11 انجام شد. درابتدای این بازدید نشست مشترکی با مسئولین موسسه به منظور تبادل نظر و بررسی موارد نقص بازدید سال گذشته برگزار گردید. در ادامه تیم بازدید کننده از امکانات، تجهیزات و فضای کالبدی بازدید به عمل آوردند. سپس بررسی پرونده های آموزشی دانشجویان، پرسنل اداری و مدرسان انجام گردید.

تاریخ بروزرسانی خبر : 16 آذر 1398 - 08:50

کلمات کلیدی : دبیرخانه نظارت و ارزیابی استان گلستان + موسسه غیر انتفاعی حکیم جرجانی

تعداد بازدید : 60 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |