بازدید هیات نظارت از موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی لقمان حکیم آق قلا


 هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان در روز چهارشنبه سیزدهم آذرماه سال جاری از موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لقمان حکیم آق قلا بازدید به عمل آورد. درابتدای این بازدید نشست مشترکی با سرپرست موسسه به منظور تبادل نظر و بررسی موارد نقص بازدید سال گذشته برگزار گردید. سپس پرونده های آموزشی دانشجویان، پرسنل اداری و مدرسان مورد بررسی قرار گرفت.

تاریخ بروزرسانی خبر : 16 آذر 1398 - 09:14

کلمات کلیدی : دبیرخانه نظارت و ارزیابی استان گلستان + موسسه غیر انتفاعی لقمان حکیم

تعداد بازدید : 68 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |