بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 99-98


گروه منتخب هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان به منظور بهبود و استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 99-98 موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لامعی ، حکیم جرجانی و بهاران گرگان در روز یک شنبه مورخه 98/10/22 بازدید به عمل آورد.

تاریخ بروزرسانی خبر : 24 دی 1398 - 08:58

کلمات کلیدی : دبیرخانه نظارت و ارزیابی استان گلستان + موسسات غیر انتفاعی - غیر دولتی

تعداد بازدید : 77 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |