بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 99-98


تیم منتخب هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان به منظور بهبود و استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 99-98 موسسه های آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شمس گنبد و میلاد مینودشت در روز سه شنبه مورخه 98/11/1 بازدید به عمل آورد.

تاریخ بروزرسانی خبر : 08 بهمن 1398 - 14:31

کلمات کلیدی : دبیرخانه نظارت،ارزیابی استان گلستان + موسسه غیر انتفاعی شمس گنبد + میلاد مینودشت

تعداد بازدید : 21 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |