اخبار

بازدید هیات نظارت از پارک علم و فناوری گلستان

هیات نظارت استان در روز سه شنبه مورخه 98/4/25 از پارک علم و فناوری استان گلستان واقع در شهرک صنعتی آق قلا بازدید نمود.

ادامه مطلب
تصویر خبر

بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از مرکز پژوهشی مهندسی مخاطرات طبیعی و امنیت غذایی

هیات نظارت استان در روز دوشنبه مورخه 98/4/24 از مرکز پژوهشی مهندسی مخاطرات طبیعی و امنیت غذایی دانش اندیش بازدید به عمل آورد.این مرکز در سال 92 موا...

ادامه مطلب
تصویر خبر

بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

هیات نظارت استان در روز یکشنبه مورخ 98/4/23 از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید نمودند.

ادامه مطلب
تصویر خبر
مشاهده همه خبرها

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |