اخبار هیات نظارتتعداد صفحات : 7
صفحه ی جاری : 1

بازدید هیات نظارت از مرکز وابسته برادران شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان گنبد کاووس

 هیات نظارت و ارزیابی استان در روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 از مرکز وابسته برادران شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان گنبد کاووس بازدید نمود. در ابتدای این بازدید دکتر محبوبی، دبیر هیات نظارت استان، طی سخنانی به اهم مشکلات و نواقص مرکز در بازدیدهای قبلی اشاره نمودند. در ادامه هیات اعزامی از فضای آموزشی و رفاهی بازدید نموده و طی نشست صمیمی با دانشجویان ساکن در خوابگاه از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفتند.

05 اسفند 1398 - 09:47 - تعداد بازدید : 9 بار


بازدید هیات نظارت و ارزیابی از پردیس خواهران امام خمینی (ره) دانشگاه فرهنگیان گرگان

تیم منتخب هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان به منظور بهبود و استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، در روز سه شنبه مورخه 98/11/29 از پردیس خواهران امام خمینی (ره) دانشگاه فرهنگیان گرگان بازدید نمود .

05 اسفند 1398 - 09:26 - تعداد بازدید : 7 بار


برگزاری جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای در ساعت   13 روز دوشنبه مورخه  1398/11/28 در سالن جلسات دبیرخانه هیات با حضور اعضای دوره جدید تشکیل شد. در این جلسه خانم معصومه خرمی، کارشناس مسئول دبیرخانه به عنوان دبیرکارگروه انتخاب شد. در ادامه گزارشات مربوط به بازدیدهای هیأت نظارت و ارزیابی استان از دانشکده/ آموزشکده ها ارائه شد که ضمن تقدیر از نقاط قوت و تلاش های آنها برای ارتقاء کیفیت آموزش عالی، برخی پیشنهادات برای رفع نواقص و کمبودهای موجود ارائه گرد...

04 اسفند 1398 - 12:03 - تعداد بازدید : 10 بار


برگزاری جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکزدانشگاه جامع علمی - کاربردی

جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکزدانشگاه جامع علمی - کاربردی در ساعت   8/30  روز دوشنبه مورخه  1398/11/28 در سالن جلسات دبیرخانه هیات با حضور اعضای دوره جدید تشکیل شد. در این جلسه خانم معصومه خرمی، کارشناس مسئول دبیرخانه به عنوان دبیرکارگروه انتخاب شد. در ادامه گزارشات مربوط به بازدیدهای هیأت نظارت و ارزیابی استان از مراکز علمی کاربردی، ارائه شد که ضمن تقدیر از نقاط قوت و تلاش های این مراکز برای ارتقاء کیفیت آموزش عالی، برخی پیشنهادات برای رفع نواقص و ک...

04 اسفند 1398 - 12:07 - تعداد بازدید : 6 بار


برگزاری یکصد و سی و یکمین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان

یکصد و سی و یکمین جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان در ساعت   8/30  روز دوشنبه مورخه  1398/11/7 در سالن جلسات دبیرخانه هیات با خوش آمدگویی دکتر محبوبی، دبیر هیات تشکیل شد. در این جلسه اعضای دوره جدید به معرفی خود پرداختند. در ادامه دکتر محبوبی مفاد مهم آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت را برای اعضای هیات تشریح نمودند.در پایان تعدادی از اعضای هیات نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح نمودند و دکتر کاشانی نژاد نایب رییس هیات نظارت، از زحمات اعضای قبلی...

08 بهمن 1398 - 14:49 - تعداد بازدید : 49 بار


بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 99-98

تیم منتخب هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان به منظور بهبود و استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 99-98 موسسه های آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شمس گنبد و میلاد مینودشت در روز سه شنبه مورخه 98/11/1 بازدید به عمل آورد.

08 بهمن 1398 - 14:31 - تعداد بازدید : 22 بار


بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 99-98

گروه منتخب هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان به منظور بهبود و استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 99-98 موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لامعی ، حکیم جرجانی و بهاران گرگان در روز یک شنبه مورخه 98/10/22 بازدید به عمل آورد.

24 دی 1398 - 08:58 - تعداد بازدید : 78 بار


بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 99-98

بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 99-98 موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هیرکانیای بندرگز و کمیل کردکوی در روز سه شنبه مورخه 98/10/17 انجام شد.  

21 دی 1398 - 09:11 - تعداد بازدید : 49 بار


بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از مرکز علمی -کاربردی فرماندهی انتظامی استان گلستان

هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان از مرکز علمی- کاربردی فرماندهی انتظامی استان گلستان در روز چهارشنبه مورخه 98/10/18 بازدید به عمل آورد . در ابتدای این بازدید نشست مشترکی بین مسئولین مرکز و اعضای هیات بازدید کننده برگزار شد. در ادامه از کلیه امکانات وتجهیزات مرکز بازدید و پرونده های مدرسان و دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.

21 دی 1398 - 08:57 - تعداد بازدید : 50 بار


بازدید هیات نظارت از موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی شرق گلستان

بازدید هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان از موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شرق گلستان در روز چهارشنبه مورخه 98/10/11 انجام شد.در این بازدید فضای کالبدی، کیفیت فعالیت ها و امکانات آموزشی، پژوهشی، اداری و دانشجویی موسسه مورد  ارزیابی قرار گرفت. خاطر نشان می‌گردد؛ نتایج گزارش‌های گردآوری شده پس از بحث و بررسی در کارگروه‌های تخصصی و هیات نظارت استانی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

21 دی 1398 - 08:48 - تعداد بازدید : 19 بار
کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |