بازدید مجازی از امتحانات نهایی نیم سال اول تحصیلی 400-1399 موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میلاد گلستان


به منظورارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی، در مورخه 1399/11/1 با همکاری مسئولین موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میلاد گلستان، ازمراحل برگزاری امتحانات مجازی نیم سال اول تحصیلی 400-1399 آن موسسه بازدید مجازی به عمل آمد. 

 

تاریخ بروزرسانی خبر : 18 بهمن 1399 - 10:22

کلمات کلیدی : غیر انتفاعی + امتحانات

تعداد بازدید : 74 بار

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |