معرفی دبیرخانه هیأت نظارت استان گلستان

مدیر
محمد رضا محبوبی

دبیر هئیت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گلستان.

  •    تلفن تماس : 01732222929  داخلی : 251
  •   پست الکترونیکی:Nezaratedu@gau.ac.ir

کارشناس
معصومه خرمی شاهرود

کارشناس مسئول دبیرخانه هئیت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گلستان (زیر نظامهای علمی - کاربردی ، فرهنگیان ، فنی و حرفه ای، دانشگاه گلستان ، سامانه تسما )

  •    تلفن تماس : 01732222929  داخلی : 250
  •   پست الکترونیکی:Nezaratedu@gau.ac.ir

کارشناس
سید هاجر هاشمی تروجنی

کارشناس دبیرخانه هئیت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گلستان (زیر نظامهای دانشگاه آزاد اسلامی، موسسات غیر انتفاعی - غیر دولتی، موسسه های پژوهشی، سامانه هس)

  •    تلفن تماس : 01732222929  داخلی : 252
  •   پست الکترونیکی:Nezaratedu@gau.ac.ir

کارشناس
نعمت میرکریمی

کارشناس دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گلستان (زیرنظامهای پیام نور، پارک علم و فناوری، واحدهای رشد و فناور، دانشگاه گنبدکاووس، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

  •    تلفن تماس : 01732222929  داخلی : 252
  •   پست الکترونیکی:Nezaratedu@gau.ac.ir

کارمند
سکینه جنتی

دبیرخانه و بایگانی

  •    تلفن تماس : 01732222929  داخلی : 252
  •   پست الکترونیکی:Nezaratedu@gau.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |