تاریخچه نظارت و ارزیابی  


در حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان گلستان که به استناد آیین نامه شماره 23/17/3081 مورخ 25/2/87 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع تشکیل و فعالیت هیات های نظارت و ارزیابی استانی بر عهده دبیرخانه نظارت و ارزیابی دانشگاه قرار گرفته است، فعالیت های نظارتی این دبیرخانه بر عملکرد آموزشی موسسات آموزش عالی استان اعم از دولتی، غیردولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، علمی- کاربردی و آموزش های عالی آزاد از سال 1387 آغاز شد.

مهمترین فعالیت های این حوزه تشکیل تیم های بازدید متشکل از اعضای هیات علمی و کارکنان ، برنامه ریزی و هماهنگی برای انجام بازدیدهای ادواری از موسسه های آموزش عالی فعال استان و ارسال خلاصه گزارش بازدیدها همراه با تحلیل آنها و مستندات لازم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. به علاوه با تشکیل کارگروه های تخصصی برای چهار گروه دانشگاه و موسسات آموزش عالی دولتی، مراکز آموزش عالی علمی – کاربردی واحدها و مراکز پیام نور، موسسات آموزش عالی غیردولتی و آزاد اسلامی در سال 1388؛ تاکنون جلسات متعددی از این کارگروه های تخصصی به منظور بررسی و تحلیل گزارش بازدیدها و بررسی شکایات احتمالی تشکیل گردیده است.

استان گلستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با درایت و تدبیر مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با قدمتی 50 ساله به عنوان دانشگاه منتخب برگزیده شد.

روسای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گلستان از آغاز تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر رامین رحمانی

دانشیار

1392-1387

دکتر علی نجفی نژاد

 دانشیار

1392- تاکنون

 

دبیران  هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گلستان از آغاز تاکنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر اسماعیل سیفی

استادیار

1392-1388

دکتر سعید گرگین

استادیار

1394- 1392

دکتر محمد رضا محبوبی

دانشیار

1394 تاکنون

 

 

 

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |