اعضای کارگروه ها 


برای مشاهده اعضای کارگروه کلیک نمایید

 

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |