زیر نظام های آموزش عالی استان گلستان


دانشگاه آزاد اسلامی              فرم های دانشگاه آزاد اسلامی
نام مرکز شهر آدرس تلفن آدرس سایت
واحد گرگان  گرگان  جهاد مرکزی   01732121212 
مرکز کلاله  کلاله  خيابان امام خميني شمالی-جنب پارک ساحلی-دانشگاه آزاد کلاله  01735443116 
واحد گنبد  گنبد  کمربندي شهيد صياد شيرازي-دانشگاه آزاد گنبد کاووس  01733389107 
مرکز آق قلا  آق قلا  تقاطع خيابان معلم و شهيد رجايي- ساختمان بخشداري سابق-دانشگاه آزاد اسلامي مرکز آموزشي آق قلا  01734529948 
مرکز کردکوي  کردکوي  بلوار امام رضا-جنب اداره دارايي-کوچه حسيني-دانشگاه آزاد اسلامي مرکز آموزشي کردکوي  01734353263 
مرکز گميشان  گميشان  انتهاي خيابا ن شهيد رجايي- میدان آزادی-خیابان 17 شهریور  01734465155 
مرکز گاليکش  گاليکش  خيابان امام خميني –خيابان قندي- آزاد اسلامي مرکز آموزشي گاليکش  01735838080 
واحد علي آباد کتول  علي آباد کتول  بلوار دانشجو  01734226405 
واحد مينودشت  مينودشت  انتهاي خيابان سيد جمال الدين، خيابان دانشگاه   01735225441 
واحد آزادشهر  آزادشهر  خيابان شهيد رجايي-دانشگاه آزاد آزادشهر  01735725927 
واحد بندرگز  بندرگز  کيلومتر 1 جاده بندرگزساري-دانشگاه آزاد بندرگز  01734360404 
مرکز بندرترکمن  بندرترکمن  خ استقلال-استقلال 16- دفتر مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بندرترکمن   01734223600 

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |