زیر نظام های آموزش عالی استان گلستان


موسسه های پژوهشی و فناوری (مراکز رشد و فناوری)              فرم های موسسه های پژوهشی و فناوری (مراکز رشد و فناوری)
نام مرکز شهر آدرس تلفن آدرس سایت
مرکز رشد دانشگاه گلستان  گرگان  سرخنکلاته -سایت دانشگاه گلستان  01732303989 
گروه پژوهشی مطالعات اقوام  گرگان  خ ولیعصر عدالت 1-دانشگاه گلستان ساختمان مرکزی شماره 2 دانشگاه گلستان  01732322810 
پژوهشکده مهندسی مخاطرات طبیعی و امنیت غذایی  گرگان  خ ولیعصر-نبش عدالت 31- پاساز کوروش-طبقه 5-واحد 7  01732528500 
گروه پژوهشی فناوری مواد غذایی پیشرو  گرگان  عدالت15-ساختمان-دانشگاه گلستان-مرکز رشد  01732426432 
مرکز رشد دانشگاه آزاد علی آباد  علی آباد  دانشگاه آزاد علی آباد  01734226405 
مرکز رشد دانشگاه آزاد گرگان  گرگان  دانشگاه آزاد گرگان  01732150015 
پارک علم و فناوری گلستان   گرگان  آق قلا -ابتدای شهرک صنعتی   01734234002 
مرکز تحقیقات لس و شبه لس  گرگان  دانشگاه علوم کشاورزی  09111719866 
پژوهشکده مدیریت منابع طبیعی  گرگان  دانشکده علوم کشاورزی پردیس جدید-دانشکده علوم زراعی  01732242439 
گروه پژوهشی صنایع غذایی رادکان  گرگان  میدان بسیج-کوی افسران4-پلاک 33  01732423964 
مرکز رشد مرکز تحقیقات کشاورزی   گرگان  گرگان-خیابان شهید بهشتی -مرکز تحقیقات   01732174813 
مرکز رشد دانشگاه آزاد گنبد   گنبد  دانشگاه آزاد گنبد   01723389107 
مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی   گرگان  گرگان خیابان شهید بهشتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  01732262008 
مرکز رشد دانشگاه آزاد آزادشهر  آزادشهر  دانشگاه آزاد آزادشهر  01735729839 
مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان گلستان   گنبد   گنبد   01733345271 

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |