آئین نامه هیات نظارت ، ارزیابی 


آئین نامه هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم و تحقیقات فناوری  دانلود فایل

آیین نامه نحوه دریافت شهریه توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی  دانلود فایل 

آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانلود فایل

آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دانلود فایل

 

 

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |