اعضای هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استان 


برای دریافت لینک اعضای هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استان را کلیک نمایید

 

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |