اساسنامه ها 


برای دیدن اساسنامه کلیلک کنید

دریافت فایل

 

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |