زیر نظام های آموزش عالی استان گلستان


دانشگاه فرهنگیان              فرم های دانشگاه فرهنگیان
نام مرکز شهر آدرس تلفن آدرس سایت
پردیس فرهنگیان امام خمینی خواهران گرگان  گرگان  خیابان شهید باهنر - پردیس امام خمینی(ره) گلستان  01732342147  http://pikhg.cfu.ac.ir
پردیس فرهنگیان آیت الله خامنه ای برادران گرگان  گرگان  انتهای خ شهید رجایی-پردیس آیت ا... خامنه ای   01732436350  http://pakg.cfu.ac.ir
فرهنگیان شهید بهشتی برادران گنبد  گنبد کاووس  مرکز آموزش عالی شهید بهشتی   01733332002  http://shbg.cfu.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |