گزارش عملکرد 


 

برای دریافت فایل گزارش عملکرد نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گلستان بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

 

 

 

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |