زیر نظام های آموزش عالی استان گلستان


دانشگاه های دولتی              فرم های دانشگاه های دولتی
نام مرکز شهر آدرس تلفن آدرس سایت
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  گرگان  گرگان - خیابان شهید بهشتی  01732251701  http://gau.ac.ir
دانشگاه گلستان  گرگان  گرگان - خیابان شهید بهشتی  01732254163  http://gu.ac.ir
دانشگاه گنبدکاووس  گنبد کاووس  خیابان شهید فلاحی- انتهای بلوار بصیرت،  01733266700  http://gonbad.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |