زیر نظام های آموزش عالی استان گلستان


دانشگاه فنی و حرفه ای              فرم های دانشگاه فنی و حرفه ای
نام مرکز شهر آدرس تلفن آدرس سایت
آموزشکده فنی و حرفه ای چمران (پسران) گرگان  گرگان  انتهاي خيابان شهيد رجايي- جنب کانون طه  01732430322 
آموزشکده فنی و حرفه ای مائده (دختران) گرگان  گرگان  شهرک امام- کوچه نهضت 4  01732126338 
دانشکده تربيت دبير امام علي (ع) کردکوی پسران  کردکوي  خيابان جنگل- بلوار دانشگاه- بالاتر از شهرک فرهنگيان  01734343758 
آموزشکده فنی و حرفه ای امام خميني (پسران) علی آباد  علی آباد کتول  خيابان کمربندي- چهار راه هنرستان- جنب پژوهش سرا  01734228210 
آموزشکده فنی و حرفه ای کوثر (دختران) گنبد کاووس  گنبد کاووس  انتهاي جاده کمربندي- شهيد صياد شيرازي نرسيده به ميدان بسيج  01733555550 

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |