زیر نظام های آموزش عالی استان گلستان


دانشگاه پیام نور              فرم های دانشگاه پیام نور
نام مرکز شهر آدرس تلفن آدرس سایت
پیام نور مرکز گرگان  گرگان  فتحه باغ-جنب ستاد نيروي انتظامي  01732452404 
پیام نور مرکز گنبد  گنبد کاووس  انتهاي بلوار دانشجو- خيابان طالقاني شرقي  01733334571 
پیام نور واحد کردکوي  کردکوي  ابتداي پارک جنگلي امام رضا(ع)  01734353061 
پیام نور واحدراميان  راميان  خيابان امام)ره)- شهرک شهيد بهشتي-روبروی منابع طبیعی  01735889210 
پیام نور واحد کلاله  کلاله  خ شهيد بهشتي – پشت پمپ بنزینس  01735448291 
پیام نور واحد استان گلستان  گرگان  پل انجيراب-جنب فرماندهي نيروي انتظامي  01732440912 
پیام نور واحد علي آباد کتول  علي آباد کتول  بعد از فاضل آباد- ابتداي علي آباد کتول  01734265420 
پیام نور مرکز بندرترکمن  بندرترکمن  اول جاده بندرترکمن به کردکوي  01734427750 
پیام نور واحد بندرگز  بندرگز  بتدای ورودی گز شرقی  01734367301 
پیام نور واحد گاليکش  گاليکش  خيابان گلزار شهدا  01735838760 
پیام نور واحد مراوه تپه  مراوه تپه  خيابان قويدل- خ شهدا- شهرک 22 بهمن بلوک 10  01735453151 

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |